Σύναψη σύμβασης για την ανέγερση διόροφης κατοικίας στα Δρακάτα