Υπογραφή Σύμβασης Ανέγερσης κατοικίας στη περιοχή Σουλλάρων Κεφαλληνίας