Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με την Attica Bank

Μετά την επιτυχή έκβαση της συνεργασίας της DreamCrew με την Attica Bank στο κατάστημα Κέρκυρας, συνεχίζουμε αυτή τη φορά στο νομό Αττικής και την Αγία Παρασκευή!

?

?

20161014_175310